Yoga Zen doen

Waarom zou je chanten bij yoga?

Waarom zou je chanten bij yoga?

Als je wel eens een yogales hebt gevolgd, is het je vast opgevallen dat veel lessen beginnen of eindigen met het ‘chanten’, ritmisch uitspreken, van het Sanskriet woord ‘aum’ of ‘om’. Waarom wordt dit eigenlijk gedaan? En wat betekent ‘aum’?
Door Belle Jansen

Aum bestaat in feite uit vier klanken: a — u — m — (stilte). Deze worden in één lange uitademing in een vloeiend geluid gezongen. Het chanten verbindt ons met de zintuigen en maakt de connectie tussen lichaam, adem en ons bewustzijn duidelijk. Het woord heeft niet één specifieke betekenis of letterlijke vertaling uit het Sanskriet. In verschillende klassieke teksten die in yoga veel aangehaald worden, worden de klanken op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd.

Alles in het universum

In de Vedas, een collectie van heilige Hindoe-geschriften die 5000 jaar geleden in het Sanskriet op schrift zijn gesteld, staat het aum-symbool voor het samenbrengen van alles in het universum. Het a-geluid (‘aaah’) is het begin van al het geluid en staat voor de creatie van het universum en alles daarbinnen, ook ons eigen bestaan. Wanneer je deze a-klank chant, produceer je het geluid vanuit je keel en de achterkant van je mond en voel je geluidsvibraties in je onderbuik.

Het u-geluid (‘oooh’) verbindt ons met iets groters dan dat we met onze zintuigen kunnen zien en voelen, de subtiele indrukken van de geest. Door het chanten van deze klank, beweegt het geluid van de tong en het gehemelte naar je lippen en vibreert het in de solar plexus, oftewel derde chakra, onder het borstbeen.

Het m-geluid (‘mmmm’) wordt gemaakt door je lippen te sluiten en resoneert in de kruin, de kroon van je hoofd. Dit symboliseert de eenheid, het één zijn, van het universum en ons zijn. Na het chanten van de a-u-m-klanken blijf je even stil, om je bewust te worden van de vibraties die je intern kunt voelen. Zo is het chanten van aum dus een middel ter ondersteuning van het doel van yoga, namelijk het verstillen van onze gedachten om meditatie (dhyana) en uiteindelijk absorptie (samadhi) te bereiken.

Naar binnen keren

Tijdens mijn yoga-opleiding leerden we dat in Patanjali’s yogasoetra’s staat: “If there is aum chanting in your practise, obstacles/disturbances will be overcome.”* Door aan het begin van een yogasessie aum te chanten, help je je lichaam en je geest herinneren je aandacht naar binnen te keren en alle andere dagelijkse dingen even van je af te zetten. In een groepsles helpt het chanten ook om het ritme van de ademhaling op elkaar af te stemmen. Het herhalen van aum na afloop van de yogasessie (en het uitspreken van ‘namasté’) is een teken van respect voor de yogales en elkaar en kan helpen om je de rest van de dag ook meer mindful te voelen.

Accepteren zoals je bent

In de lessen die ik geef, chanten we geen aum, omdat ik (nog?) niet voel dat het bij mij past; ik voel me te zelfbewust om tegenover een groep mijn nogal onzuivere zangstem luid te laten klinken. Ik houd erg van zingen, maar doordat ik mijn stem niet mooi genoeg vind, roept het bij mij onzekerheid en frustratie op. Mijn leraar benadrukt juist steeds dat chanten gaat om het laten horen van jouw unieke stem, hoe die ook klinkt, en het belang ervan die te omarmen en jezelf te accepteren zoals je bent. Work in progress voor mij dus!

Wat vind jij ervan om aum te chanten in een yogales? Chant jij ook als je thuis yoga doet?

*In soetra 1:30 worden deze obstakels gedefinieerd als “disease, dullness, doubt, carelessness, laziness, sensuality, false perception, failure to reach firm ground and slipping from ground gained – these distractions of the mind-stuff are the obstacles“.

You Might Also Like

1 Comment

  • Merle
    4 juli 2016 at 15:20

    Prachtig! Ik heb er nooit zo bij stilgestaan (ik wist niet eens dat het een naam had), maar mooi om te lezen.

  • Leave a Reply